Objekat Čaušević – Zborište, Velika Kladuša

Aluminijska ograda 7016 sa dekorativnim limom